Plan dnia jest elastyczny i  dostosowany do indywidualnych potrzeb Malucha! dziecko2
Oprócz elementów stałych znajdują się w nim zajęcia: muzyczne, bajkoterapia, relaksacja, gry i zabawy sportowe, zabawy itegracyjne oraz język angielski, uwzględnione w  planie  tygodniowym.

 

7.00 - 8.45
Smyki przychodzą do żłobka

8.45 - 9.00
Przygotowanie do śniadania, nauka samodzielności

9.00 - 9.30
Śniadanie

9.30 - 10.00
Mycie ząbków, nauka korzystania z nocnika

10.00 - 11.00

dotyczy dzieci 1,5+     zajęcia programowewedług harmonogramu tygodniowego,

dotyczy dzieci do 1,5   drzemka

11.00 - 12.30
zabawy na świeżym powietrzu

12.30 - 12.45
Toaleta przed obiadem

12.45 - 13.00
Obiad

13.00 - 14.30
dotyczy dzieci 1,5+      drzemka

dotyczy dzieci  do 1,5  zabawy ogólnorozwojowe

14.30 - 15.45
zajęcia dowolne

15.45 - 16.30
Podwieczorek

16.30 - 17.00
Oczekiwanie na przybycie rodziców